ข้อตกลงการใช้งาน ผู้ใช้งานแบบVIP – ในการใช้งานPokeMapTHแบบVIP ผู้ใช้งานตกลงที่จะทำตามข้อตกลง และรับทราบข้อมูลต่างๆดังนี้ • ผู้ใช้งานไม่ได้รับการอนุญาตให้มีการแชร์บัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ และDiscord • ผู้ใช้งานไม่ได้รับการอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลการเกิดของโปเกมอน ข้อมูลRaids รวมถึงภาพScreenshot จากDiscord และแผนที่ CP/IVของโปเกมอน เวลาการเกิดของโปเกมอน และข้อมูลตำแหน่งของโปเกมอน • เนื่องจากการให้บริการประเภทนี้มีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ PokeMapTHไม่รับประกันการให้บริการ และจะไม่มีการคืนเงินสนับสนุนในทุกกรณี • PokeMapTHไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Niantic, ThePokemonCompany หรือบริษัทสาขา • ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดทั้งหมดมาจากผู้ใช้งานในพื้นที่นั้นๆ • PokeMapTH ไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้สนับสนุน การทำธุรกรรมทั้งหมดถูกจัดการโดยStripe, a PCI Level 1 Compliant Service Provider https://stripe.com/docs/security/stripe‬ หากคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นละเมิดกฎบางข้อหรือไม่ กรุณาสอบถามเข้ามาค่ะ บทลงโทษ • ผู้ใช้งานที่ละเมิดกฎการใช้งานอาจะได้รับการเตือนจากทีมงาน หรือการระงับการใช้งาน3วัน หรือการระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ถาวร ขึ้นอยู่กับความผิดและการตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ข้อมูลด้านความปลอดภัย อีเมลแอดเดรส และชื่อที่ทางผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบจะไม่ถูกนำไปแบ่งปันกับบุคคลภายนอก อีเมลของผู้ใช้งานอาจถูกใช้โดยPokeMapTHเพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานหากมีเหตุจำเป็น สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์PokeMapTHบนเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ ทางตัวแอพพลิเคชั่นอาจจะมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อการใช้งานที่เร็วขึ้นในภายหลัง ทางPokeMapTHไม่มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูลผู้เล่น สำหรับผู้ใช้งานที่มีการแจ้งผู้กระทำความผิดเข้ามา ชื่อของบุคคลนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับระหว่างPokeMapTHและผู้แจ้ง