ข้อตกลงการใช้งาน

ผู้ใช้งานแบบVIP – ในการใช้งานPokeMapTHแบบVIP ผู้ใช้งานตกลงที่จะทำตามข้อตกลง และรับทราบข้อมูลต่างๆดังนี้

หากคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นละเมิดกฎบางข้อหรือไม่ กรุณาสอบถามเข้ามาค่ะ

บทลงโทษ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

อีเมลแอดเดรส และชื่อที่ทางผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบจะไม่ถูกนำไปแบ่งปันกับบุคคลภายนอก อีเมลของผู้ใช้งานอาจถูกใช้โดยPokeMapTHเพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานหากมีเหตุจำเป็น สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์PokeMapTHบนเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ ทางตัวแอพพลิเคชั่นอาจจะมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อการใช้งานที่เร็วขึ้นในภายหลัง ทางPokeMapTHไม่มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูลผู้เล่น สำหรับผู้ใช้งานที่มีการแจ้งผู้กระทำความผิดเข้ามา ชื่อของบุคคลนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับระหว่างPokeMapTHและผู้แจ้ง